Havi archívum: március 2015

Meghívó 2015.03.31 testületi ülésre

Monostorapáti község Önkormányzata Polgármesterétől
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Száma: 1401-3/2015.

M e g h í v ó
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 31-én (kedd) 18 órai kezdettel 
rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u.123.

Meghívó

Részletek

Tájékoztatás külterületi égetésről

tuzgyujtas

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.

T á j é k o z t a t á s

A napokban életbe lépett az 54/2014.(XII.5.) BM. rendelet – Országos Tűzvédelmi Rendelet -, az új jogszabály értelmében március 5-étől tilos az avar és kerti hulladék égetése belterületen. A jogszabály alapján a helyi önkormányzat rendeletében kijelölt időszakban, és módon lehet égetni. (Helyi rendelet a honlapon megtalálható)
A hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti.
A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz,- Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltségéhez 8400. Ajka, Liliom u. 10/b.- aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.
A kérelemhez 3000 forintos illetéket kell megfizetni. (kérelem nyomtatvány a tájékoztató mellékletét képezi)
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban jelentős mértékben megnövekedett a szabadterületi tűzesetek száma, melyek jelentős anyagi károkozással járnak, valamint emberélet veszélyeztetését okozhatja.
A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a kerti hulladékok égetése során be nem tartott jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan magatartási formákra vezethető vissza.
Kérem a jogszabályok betartását.
Monostorapáti, 2015. március 20.

Takács Lászlóné
jegyző