Általános iskola beiratkozás 2015/2016. tanévre

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2015. április 16. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig,
2015. április 17. (péntek) 8:00 – 18:00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

2015. Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: Település: Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend
Körzeti általános iskola:

MŰVÉSZETEK VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA
8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.

A beíratás helyszíne:
8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.    mindkét időpontban
8295 Taliándörögd, Kiss János u. 16.    mindkét időpontban

 

Általános iskola beiratkozás 2015/2016. tanévre

Művészetek Völgye Általános Iskola