Havi archívum: január 2016

Farsangi rendezvényre meghívó

image-1148.jpg

M E G H Í V Ó
Tisztelettel hívjuk és várjuk a
Művészetek Völgye Általános Iskola tanulóinak
FARSANGI KARNEVÁLJÁRA
melynek időpontja:
Alsó tagozat: 2016. február 05. (péntek) 16 óra
Felső tagozat: 2016. február 06. (szombat) 15 óra
Helyszín: Művelődési Ház Monostorapáti
Belépőjegy ára: 300.- Ft
Alsó tagozat: 2016. február 13. (szombat) 14 óra
Helyszín: Művelődési Ház Taliándörögd
Marton József
igazgató

90. születésnapi köszöntés

DSC_2254

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Kovács Istvánné Irénke nénit településünk polgármester Takács Péter és Takács Lászlóné jegyző asszony, akik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének jókívánságait is átadták. Irénke nénit öt gyermeke, kilenc unokája és tizenhárom dédunokája köszöntötte e jeles nap alkalmából….
Tovább

Ebösszeírás 2016

207521

FELHÍVÁS
MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Monostorapáti Közös Önkormányzat Hivatala ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2016. január 1-től február 29-ig terjedő időszakban Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) a helyi önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető, Monostorapáti Önkormányzat Hivatalánál (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.), az állatorvosi rendelőkben, vagy letölthető itt

vagy az önkormányzatok honlapjairól (www.hegyesd.hu; www.kapolcs.hu; www.monostorapati.hu; www.saska.hu; www.taliandorogd.hu; www.vigantpetend.hu)

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Önkormányzati Hivatalnál, illetve a 87/435-055, vagy a 87/535-005 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
– személyesen vagy postai úton a 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. címre
– faxon a 06 87/435-055 fax számra
– elektronikusan (aláírva, scannelve) a mapatik@hu.inter.net elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2016. február 29.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai, ellenőrizni fogják.
– Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Adatlapok a nyomtatvány menüpontban elérhetők

Szociális készenléti szolgálat

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot , hogy a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében 2016. január 1-től készenléti szolgálatot működtet. A készenléti szolgálat célja, a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási…
Tovább