Beiratkozás

image-1449.jpg

HIRDETMÉNY

 

az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig,

2016. április 15. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

(lakcímkártya),

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

a gyermek TAJ-kártyája,

a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos

nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

2016.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település: Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend

Körzeti általános iskola:

MŰVÉSZETEK VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA

8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.

A beíratás helyszíne:            8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.                  mindkét időpontban

8295 Taliándörögd, Kiss János u. 16.          mindkét időpontban