Önkormányzat

Közlemény

buborék

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. Július 22-31- ig tartó Művészetek Völgye fesztivál ideje alatt a Monostorapáti lakosság számára az eddigi kedvezményes napi jegyet, a fesztivál vezetősége megszüntette. Ezáltal a község lakosságára is a fesztivál honlapján (www.muveszetekvolgye.hu) és a kiadott programfüzetben megszabott NAPIJEGY…
Tovább

Ebösszeírás 2016

207521

FELHÍVÁS
MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Monostorapáti Közös Önkormányzat Hivatala ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2016. január 1-től február 29-ig terjedő időszakban Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) a helyi önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető, Monostorapáti Önkormányzat Hivatalánál (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.), az állatorvosi rendelőkben, vagy letölthető itt

vagy az önkormányzatok honlapjairól (www.hegyesd.hu; www.kapolcs.hu; www.monostorapati.hu; www.saska.hu; www.taliandorogd.hu; www.vigantpetend.hu)

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Önkormányzati Hivatalnál, illetve a 87/435-055, vagy a 87/535-005 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
– személyesen vagy postai úton a 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. címre
– faxon a 06 87/435-055 fax számra
– elektronikusan (aláírva, scannelve) a mapatik@hu.inter.net elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2016. február 29.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai, ellenőrizni fogják.
– Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Adatlapok a nyomtatvány menüpontban elérhetők

Közmeghallgatás

kozmeghallgatas

Monostorapáti község Önkormányzata Polgármesterétől 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1401-21/2015.   Meghívó Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 25-én (szerdán) 17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.   Ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár, 8296 Monostorapáti, Petőfi…
Tovább

Aranka néni köszöntése

DSC_1148

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Ondró Pálné Aranka nénit településünk polgármester Takács Péter és Takács Lászlóné jegyző asszony, akik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének jókívánságait is átadták. Aranka néni családja körében fogadta a köszöntést. A köszöntőkhöz csatlakozva jó egészséget kívánunk mi…
Tovább