Havi archívum: február 2015

2015.03.16 – 27 Olvasó pályázat

Művészetek Völgye Általános Iskola

Iskolánk tanulói nagy számban vettek részt a tapolcai Wass Albert könytár a „Titkok könyvtára” című hagyományos olvasópályázatán.
A résztvevők névsora:
Felső tagozat:

Török Lili, Zentai Tibor 6.o
Papp Csaba Viktor 6.o
Papp Réka Sára 5.o
Tál Mónika, Kelemen Alexandra 6.o

Alsó tagozat:

Merse Benedek 2.o
Somogyi Gergely 2.o
Balogh Boglárka, Horváth Gréta 2.o
Ságer Attila, Cverenc Csanád 2. o
Tál Gergely 2.o
Vajda Márk, Szabó Milán 2.o
Szvitán Mirella 2.o
Fuchs Eszter 2.o
Dobay Melinda 3.o
Ángyán Luca 3.o
Varga Laura 3.o</

2015.03.04. Tájékoztató nap

Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1. Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@mapati.sulinet.hu
Ikt.sz.: 60-2 /2015.
Tárgy: Tájékoztató nap

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk tájékoztató napot szervez az erkölcstan és hit- és erkölcstan tantárgyakkal kapcsolatban, a 2015/2016. tanévben az  1. 2. 3. és az 5. 6. 7. osztályos tanulók szülei részére.

 

A tájékoztató nap időpontja: 2015. március 04. (szerda) 16:00  óra
Helye: Művészetek Völgye Általános Iskola Felső iskola 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.

 

A tájékoztató nap keretében az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket a törvényi előírásokról, a szülők választási lehetőségeiről, valamint a tantárggyal kapcsolatos szervezési feladatokról. A jelenlevő egyházak képviselői tájékoztatást nyújtanak az általuk szervezett hit- és erkölcstan oktatásról.
Tekintettel arra, hogy szeptembertől az 1. 2. 3. 5. 6. 7. osztályos tanulók számára kötelező az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan oktatásban részt venni, kérem Önöket, hogy a mellékelt Nyilatkozatot a leendő első osztályosok esetében beiratkozáskor szíveskedjenek visszajuttatni. A leendő 2. 3. 5. és a 6. 7. osztályos tanulók esetében a Nyilatkozatok visszaküldésének határideje 2015. március 30.

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét a határidők pontos betartására, mivel a Nyilatkozat hiányában a tanuló a 2015/2016. tanévben erkölcstan oktatáson köteles részt venni.

 

Monostorapáti, 2015. február 23.
Köszönettel:
      Marton József
igazgató