Havi archívum: március 2015

Hirdetmény tűzifa

tuzifa

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8296. Monostorapáti, Petőfi utca 123.
Telefon, fax. 87/435-055, 535-055
e-mail: mapatik@hu.inter.net

Száma: 2723-1/2015.

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a Bakonyerdő Zrt. Monostorapáti Erdészete 2015. március 16-tól, 2015. április 30-ig 10 %-kal csökkenti a lakossági cser és tölgy tűzifa árát. A program az erdőgazdaság által házhoz szállított tűzifára vonatkozik.

Árak (nettó árak):

  • cser/tölgy 17.000 Ft/m3 + ÁFA helyett 15.500 Ft/m3 + ÁFA

Az árkedvezmény az alábbiak szerint vehető igénybe:

  • Vásárlási szándékát a Bakonyerdő Zrt. erdészeteinél kell jelezni.
  • Az akció a 2015. március 16. és 2015. április 30. között befizetett megrendelésekre érvényes
  • A kedvezményt magánszemélyek, háztartásonként egy alkalommal, legalább 6 m3 és legfeljebb 10 m3 mennyiségben vehetik igénybe. A 10 m3 felett vásárolt tételre az eredeti ár érvényes!
  • A megrendelt tűzifát kizárólag az erdőgazdaság szállítja házhoz, telepen történő értékesítést a csökkentett áru tűzifára nem vállalnak.

Felmerült kérdések esetén érdeklődni a 06/87/535-200 telefonszámon lehet

Monostorapáti, 2015. március 19.

Takács Lászlóné
jegyző

2015. évi bírósági ülnökválasztás

T á j é k o z t a t ó

Magyarország köztársasági elnöke a 2015. évi bírósági ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Ülnöknek az a magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, illetve aki a 30. évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

Ülnököt lehet jelölni a Tapolcai Járásbíróságra, a Veszprémi Törvényszékre és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

A jelöléshez csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő- testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Ezen nyilatkozat, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatvány a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, valamint letölthető a település honlapjáról is.

Jelölt adatait: 2015. március 27. napján 13,30 óráigkell megküldeni a Veszprém Megyei Önkormányzati Irodába Veszprém, Megyeház tér , vagy személyesen leadni mellékletekkel együtt.

Monostorapáti, 2015. március 16.

Takács Lászlóné

jegyző

Tájékoztató 2015. évi bírósági ülnökválasztáshoz