Óvoda

Váradi Anita mb. Óvodavezető
Cím: 8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.
Telefon, fax: +36/87/435-249
E-mail: ovi@mapatiovoda.t-online.hu
OM: 036937
Adószám: 18925740-1-19

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Hírek Sün Balázs és Törpikék háza tájáról

Monostorapátiban a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodánkat 1979-ban nyitottuk meg. Dolgozóink nagy része a kezdetek óta azon fáradozik, hogy a kor követelményeinek megfelelően új, innovatív és hagyományos ismereteket nyújtson a gyerekeknek.
Két vegyes csoportban fejlesztjük a monostorapáti és a hegyesdi óvodásokat. Óvodánk nevelőtestülete a 2003. évi LXV Közoktatási Törvény módosításai alapján és az 1996-os Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja segítségével, valamint a helyi sajátosságok figyelembe vételével készítette el a "Kisdedóvó Helyi Nevelési Programot".
Testületünk középkorú, humán erőforrásainkat maximálisan kihasználjuk. 4 óvodapedagógusunk közül 3 fő szakvizsgázott (másoddiplomás): közoktatási vezető, 2 fejlesztő pedagógus, 1 minőségügyi felelős. 1 fő szociálpedagógusi diplomával ellátja a Gyerekjóléti Szolgálat vezetését. A szülők ránk bízzák legféltettebb kincsüket, a gyereküket. Ennek a bizalomnak szeretnénk a lehető legjobban megfelelni.
Programunk az önfeledt játékra, és az általunk szervezett tudatos fejlesztésre épül. Ehhez ad maximális segítséget a Kompetencia alapú programcsomag.

Gyermekképünk

"Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik, akit nevel, annak szükségleteire, belsőbb énjére."

Szeretnénk olyan gyerekeket útnak engedni óvodánkból, akik nyitottak a világra, törekszenek az igazra, az őszinteségre, meglátják a dolgok szép és nemes vonásait. Mindezeket érvényesítve tesszük és segítjük a gyermek személyiségének fejlődését és egyéni képességeinek kibontakozását. Ebben a szellemben valósítjuk meg értelmi, érzelmi, testi, erkölcsi, közösségi nevelési feladatainkat. Egyéb szolgáltatásaink ingyenesek: néptánc, játékos német, fejlesztés, külön torna, hittan, logopédia, Bozsik-foci. A nyári úszásoktatások és pancsolások költségtérítésesek.
Saját konyhával rendelkezünk, ahol a korszerű táplálkozás és a HACCP követelményei szerint főzünk óvodásoknak, iskolásoknak, vendégétkezőknek.
Óvodánk többcsatornás finanszírozású: fenntartói bevételek, saját bevételek, szülői támogatások, pályázatok.

A Kisdedóvó Helyi Nevelési programunk alapján az alábbi rendezvényeken veszünk részt

- Az iskolai tanévnyitó ünnepélyen köszöntjük a tanító nénit és elbúcsúznak a nagycsoportosok az óvodától. Ősszel meglátogatjuk az elsősöket, hogy milyen ügyesek az iskolában.
- Felköszöntjük a monostorapáti és a hegyesdi időseket, műsorral, táncos körjátékokkal, az óvoda dolgozói finom vacsorával kedveskednek nekik.
- Mikuláskor a Szülői Munkaközösség, az iskolások és az óvoda ajándékát vihetik haza a Mikulás zacskóban a gyerekek.
- Karácsonykor a fenntartóink ajándéka kerül a karácsonyfa alá. Vendégül látjuk a leendő óvodásainkat is.
- Farsangon a kultúrházban színpompás jelmezekben színvonalas műsorral lepjük meg a vendégeket. Jutalomként a Bohóctól lufi-figurákat vihetnek haza a gyerekek.
- Március 15-én ünnepi műsorral szerepelünk a falu rendezvényén.
- Húsvétkor a locsolkodás után örülhetnek a homokozó sok játékának.
- Tavasszal közösen légvárazunk az iskolásokkal.
- Évente három alkalommal veszünk részt bábszínházi előadáson Tapolcán.
- Eredményesen szerepelünk a Közlekedésbiztonság gyerekszemmel című rajzpályázaton.
- A Tapolca kupa labdarúgó tornán óvodásaink minden évben rangos helyezést érnek el.
- A tapolcai könyvtár mesemondó versenyén rendszeresen sikeresen szerepelnek a gyerekek.
- Rendszeresen túrázunk a környéken, megismerve az Eger - völgye növény - és állatvilágát.
- Salföldre a Természetvédelmi majorba és a veszprémi állatkertbe rendszeresen kirándulunk.
- A Monostorapáti és a Hegyesdi falunapon néptáncos tudásukat mutatják be a gyerekek.
- Udvarunk Európai Uniós szabvány szerinti alakítása folyamatban van.

A minőségirányítási programunk szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük gyermekeink fejlődését. Kimeneti méréseket végzünk. Arra törekszünk, hogy gyermekeinkben olyan képességeket alakítsunk ki, hogy alkalmassá váljanak az iskolai feladatok megoldására.

Az óvoda nevelőtestülete