Közös önkormányzati hivatal

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (A továbbiakban Mötv.) 85. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8294 . Kapolcs, Kossuth utca 62.
Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32.

2012. november 15-én létrehozták a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt.
A Hivatal neve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Telefon: 06/87/435-055, 06/87/535-005,
Fax: 06/87/435-055
E-mail: monostorapati@monostorapati.hu
Honlap: www.monostorapati.hu

Kirendeltsége:Taliándörögdi Kirendeltség
8295 Taliándörögd, Kossuth u.39.
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/535-037
Fax: 06/87/437-039
E-mail: t.dorogd.@vazsonycom.hu
Honlap: www.taliandorogd.hu

Ügyfélfogadási helyszíne:

8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1. 87/435-038
8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. 87/437-029
8308 Sáska, Rákóczi utca 4. 87/510-344
8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32. 87/437-060

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

A hivatal székhelyén Monostorapátiban (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)
Taliándörögdi Kirendeltségen (8295. Taliándörögd, Kossuth u.39.)
hétfő, kedd, csütörtök: 7:30-tól – 16:00-ig (ebédidő: 12:00 – 12:20 -ig) szerdai napon az ügyfélfogadás szünetel
pénteken: 7:30-tól 13:30-ig

Az ügyfélfogadási helyeken:

Település ügyfélfogadási idők
Hegyesd, Zrínyi u.1. péntek 9:00 – 10:00
Kapolcs,Kossuth u.62. hétfő: 8:00 – 10:00
Vigántpetend,Kossuth u.32. hétfő: 10:00 – 12:00
Sáska, Rákóczi u.4. csütörtök 14:00 – 16:00

A jegyző ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől – csütörtökig 9:00 – 16:00
péntek: 9:00 – 13:30

helye: – a Hivatal székhelye, kivéve:

– Taliándörögdi Kirendeltségen: minden hónap első hétfő: 8:00 – 10:00
– Kapolcs ügyfélfogadási helyen: minden hónap első hét szerda: 8.00 – 10:00
– Vigántpetend ügyfélfogadási helyen: minden hónap első hét szerda: 10:00 – 12:00
– Sáska ügyfélfogadási helyen: minden hónap második páratlan kedd: 8:00 – 10:00
– Hegyesd minden hónap első kedd:  8:00 – 10:00

A Hivatal ügyintézőinek elérhetősége ügykörönként:

Jegyző: Dr. Molnár Máté
E-mail:  jegyzo@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/17 mell., 06/87/535-005,

Jegyző helyettese: Török Andrea pénzügyi főtanácsos
E-mail:  torok.andrea@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/14 mell., 06/87/535-005

Pénzügyi ügyintéző: Gábris Rita pénzügyi főmunkatárs
E-mail:  gabris.rita@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/19 mell., 06/87/535-005

Adóügyi ügyintéző: Kammerer Bernadett
E-mail: kammerer.bernadett@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/535-005

Pénzügyi-adóügyi ügyintéző: Törökné Varga Tímea

E-mail: varag.timea@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/18 mell., 06/87/535-005

Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző: Czverencz Csabáné igazgatási főelőadó
E-mail: czverencz.csabane@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/18 mell., 06/87/535-005

Kereskedelem, szálláshely ügyintéző: Domonkos Istvánné igazgatási ügyintéző
E-mail:  domonkos.istvanne@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/19 mell., 06/87/535-005

Anyakönyvi ügyintéző: Szaller Zoltánné igazgatási főmunkatárs
E-mail: t.dorogd.@vazsonycom.hu, szaller.zoltanne@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/535-037

Igazgatási ügyintéző: Molnár Andrea igazgatási főelőadó
E-mail: monostorapati@monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/11 mell., 06/87/535-005

Anyakönyvi, mezőgazdasági, népességnyilvántartási ügyintő: Kamondi Eszter előadó
E-mail: kamondi.eszter@monostorapati.hu

Telefon: 06/87/435-055/18 mell., 06/87/535-005

Szervezeti struktúra
a Hivatal létszáma 10 fő, melyből
– 1 fő: jegyző
– 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
– 1 fő: kereskedelmi, szálláshely ügyintéző
– 2 fő: adóügyi ügyintéző
– 1 fő: anyakönyv ügyintéző
– 1 fő: mezőgazdasági ügyintéző
– 2 fő: pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző
– 1 fő: titkársági, ügyviteli ügyintéző

Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Telefon: 06/88/579-300
Fax: 06/88/579-349
E-mail: hivatal@vemkh.gov.hu

Tevékenységek

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A Hivatal alaptevékenysége: Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend települések vonatkozásában.

A költségvetési szerv fő tevékenysége 8411 Általános közigazgatás

A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége államháztartás szakfeladat rendje szerinti megjelölése:

Tevékenység megnevezése
Szakfeladat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841126-1
Önkormányzati jogalkotás
841112-1
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841114-1
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116-1
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1
Területi ált. végrehajtó igazgatási tevékenység
841124-1
Adó, illeték kiszabása, beszedése
841133-1
Statisztikai tevékenység
841173-1
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841907-9

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 821900-1
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841105
Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:
– Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
– Taliándörögdi Napköziotthonos Óvoda