2015. évi bírósági ülnökválasztás

T á j é k o z t a t ó

Magyarország köztársasági elnöke a 2015. évi bírósági ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Ülnöknek az a magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, illetve aki a 30. évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

Ülnököt lehet jelölni a Tapolcai Járásbíróságra, a Veszprémi Törvényszékre és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

A jelöléshez csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő- testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Ezen nyilatkozat, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatvány a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, valamint letölthető a település honlapjáról is.

Jelölt adatait: 2015. március 27. napján 13,30 óráigkell megküldeni a Veszprém Megyei Önkormányzati Irodába Veszprém, Megyeház tér , vagy személyesen leadni mellékletekkel együtt.

Monostorapáti, 2015. március 16.

Takács Lászlóné

jegyző

Tájékoztató 2015. évi bírósági ülnökválasztáshoz