Óvodai beiratkozás

gyerekek

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ

GYERMEKEK BEÍRATÁSA a kialakult helyzetben a szokásostól eltérően alakul!

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményébe történő beiratkozás.

  1. április 16-20-ig történik digitális formában.

Kérjük, hogy az intézmény e-mail címén jelezzék beíratási szándékukat:

monostorapati.ovoda@gmail.com

Az a szülő, aki nem rendelkezik a digitális jelentkezés feltételével, kérem, hogy

  1. április 17-én 9.-14.00 óráig az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30-182-44-50

Az elektronikus jelentkezésnél a következő adatok megadása szükséges:

  • a gyermek neve, születési helye, ideje
  • a gyermek TAJ száma
  • a gyermek állandó és ha van ideiglenes lakcíme
  • a szülők neve és lakcíme
  • a szülők elérhetősége: telefonszám és e-mail cím

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeiket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Ha a kötelező felvételt biztosító óvodánk kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a más felvételi körzetbe tartozó gyermekekre vonatkozóan, akkor a hozzánk eljuttatott szándéknyilatkozatuk alapján a Fenntartóval történt egyeztetést követően értesíti az érintett szülőket.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal hivatalos értesítést is küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton, melyek várhatóan 2020. április 6-10 között fognak megérkezni.

A tényleges beíratást, a szükséges dokumentumok bemutatását és a személyes kapcsolatfelvételt egy későbbi időpontban tartjuk, amelyről értesítést küldünk minden jelentkező számára.

 

Kelt: Monostorapáti, 2020. április 1.

 

Köszönettel:

Váradi Anita

óvodavezető h.