Önkormányzat

Központi buszmegálló felújítása

buszmegallo

Tájékoztatjuk a tisztelt utazókat, hogy a Monostorapáti központi (Tapolca felé induló) buszmegálló felújítását 2017. szeptember 6-tól, várhatóan 2017. szeptember 11-ig végezteti önkormányzatunk. A munkálatok idejére a buszmegálló ideiglenesen áthelyezésre kerül a Petőfi utca 29.- 31. számú ingatlanok előtti járdaszakaszra. Az…
Tovább

Közlemény

buborék

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. Július 22-31- ig tartó Művészetek Völgye fesztivál ideje alatt a Monostorapáti lakosság számára az eddigi kedvezményes napi jegyet, a fesztivál vezetősége megszüntette. Ezáltal a község lakosságára is a fesztivál honlapján (www.muveszetekvolgye.hu) és a kiadott programfüzetben megszabott NAPIJEGY…
Tovább

Ebösszeírás 2016

207521

FELHÍVÁS
MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Monostorapáti Közös Önkormányzat Hivatala ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2016. január 1-től február 29-ig terjedő időszakban Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) a helyi önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető, Monostorapáti Önkormányzat Hivatalánál (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.), az állatorvosi rendelőkben, vagy letölthető itt

vagy az önkormányzatok honlapjairól (www.hegyesd.hu; www.kapolcs.hu; www.monostorapati.hu; www.saska.hu; www.taliandorogd.hu; www.vigantpetend.hu)

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Önkormányzati Hivatalnál, illetve a 87/435-055, vagy a 87/535-005 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
– személyesen vagy postai úton a 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. címre
– faxon a 06 87/435-055 fax számra
– elektronikusan (aláírva, scannelve) a mapatik@hu.inter.net elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2016. február 29.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai, ellenőrizni fogják.
– Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Adatlapok a nyomtatvány menüpontban elérhetők

Közmeghallgatás

kozmeghallgatas

Monostorapáti község Önkormányzata Polgármesterétől 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1401-21/2015.   Meghívó Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 25-én (szerdán) 17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.   Ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár, 8296 Monostorapáti, Petőfi…
Tovább